ضرورت داشتن نقشه های اجرایی ساختمان قبل از اجرا


1 min read
26 Jun

اصولا نداشتن نقشه های اجرایی قبل از اجرای کارهای ساختمانی در هر سطحی ایراد بسیار بزرگی بر آن پروژه میباشد چرا که هیچ چشم اندازی از استارت و فیینیش کار برای پیمانکار تعریف نشده است تعریف نشدن نقشه ساختمانی یعنی گنگ بودن پروزه در هر سطحی که مهمترین آنها برآورد قیمت و فاکتور زمان اجرا میباشد  البته متاسفانه در ایران همیشه نقشه کشی هزینه اضاف بر پروژه بوده که باید با این بیماری در صنعت ساختمان حتما مقابله کرد کارا خدمات طراحی خود را در اسرع وقت با بالاترین کیفیت در اختیار مشتریان قرار داده است 

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
This site was built using